WIJ BIEDEN U DE OPLOSSING EN MAKEN ONSZELF OVERBODIG

Onze dienstverlening is gericht op uitvoering van opdrachten op interim basis bij opdrachtgevers in diverse branches.

Rollen en onderwerpen 
De manier van werken door medewerkers van IntAct is eenvoudig te schetsen. Op basis van een grote inzet en betrokkenheid kruipen wij in de huid van opdrachtgevers. Of het nu gaat om interim management of uitvoering van projectmanagement. Binnen de kortste keren spreken we over "we" als het over uw organisatie gaat.

Onze medewerkers zoeken uitdagingen. Dit heeft in het verleden geleid tot een breed palet aan omgevingen waarbinnen we opdrachten hebben uitgevoerd.

De rollen die we vervullen variëren:

  • interim manager
  • projectmanager
  • coach 
  • adviseur

Een mooie tussenkop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Ter illustrati, de diverse koppen:

kop1

kop2

kop3

kop4

kop5
kop6

 

 

De klant aan het woord.

Roland doet niet alleen zijn werk, hij denkt ook strategisch mee met onze organisatie. In de rol als Product Owner voor KNOOP, het gegevensknooppunt voor gemeenten, moet hij belangen afwegen van alle stakeholders. Dat zijn gemeenten, maar ook leveranciers van software in de gemeentemarkt, dataleveranciers (Kamer van Koophandel, Kadaster e.d.) en natuurlijk DataLand zelf. Roland kan goed schakelen tussen strategisch denken en operationeel 'zorgen dat het werkt'.”

Pieter van Teeffelen, Directeur DataLand

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.